X
تبلیغات
زولا

آوار(فرهاد- ش-قنبری)

شعر: آوار

شاعر: شهیار قنبری

خواننده: شادروان فرهاد مهراد  

 

avar

 

 

 

تو هم با من نبودی،یار!

                              مثل من با من

                              و حتی مثل تن با من!

 

تو هم با من نبودی،

                             آنکه می پنداشتم

                                              باید هوا باشد!

 

و یا حتی

             گمان می کردم این تو،

                       باید از خیل خبر چینان جدا باشد

 

تو هم با من نبودی!

تو هم با من نبودی!

آنکه ذات درد را،

                            باید صدا باشد!

 

و یا با من،

 چنان همسفره شب،

باید از جنس من و عشق و خدا باشد

تو هم مومن نبودی،

                            بر گلیم ما

و حتی،

                          در حریم ما...

 

ساده دل بودم

                 که می پنداشتم،

                         دستان نا اهل تو باید،

                                       مثل هر عاشق رها باشد

 

تو هم با من نبودی 

تو هم با من نبودی! 

                            یار!

                                  ای آوار!

                                          ای سیل مصیبت بار!